ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

STD 7 Scholarship Exam - I. Test Video Tutors

 
 


 


परत पहिल्या पानाकडे (Back to Index)



शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या अभ्यासासाठी सीडी-रॉम (CD for the preparation of scholarship exams)


 
 

Loading...

STD 7 I. Test (Click on the question to see video) (All questions are from 2011 paper)

 

संपर्क cyberedutech@gmail.com, Tel - 9272 743 212, 9423 807 307, 02143 255146