ही साईट 1024 गुणीले 768 किंवा त्याहून अधिक रिझॉल्युशनमध्ये सर्वोत्तमप्रकारे पाहता येईल

 

Scholarship Exam Resources

 

[STD 4 : Language, I Test, Maths] ... [इ. ४ थी : भाषा, बु. चाचणी, गणित] ... [STD 7 : Language, I Test, Maths] ... [इ. ७ वी : भाषा, बु. चाचणी, गणित]


 


परत पहिल्या पानाकडे (Back to Index)शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या अभ्यासासाठी सीडी-रॉम (CD for the preparation of scholarship exams)


 

Resources (स्रोत)

STD 4 Scholarship Exam

इयत्ता ४ थी स्कॉलरशिप परीक्षा

Language

भाषा

Intelligence Test

बुध्दिमत्ता चाचणी

Mathematics

गणित

 

STD 7 Scholarship Exam

इयत्ता ७ वी स्कॉलरशिप परीक्षा

Language

भाषा

Intelligence Test

बुध्दिमत्ता चाचणी

Mathematics

गणित

Information about scholarship exam
स्कॉलरशिप परीक्षेविषयी माहिती
 

WEBINARS on Scholarship Examination

शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी वेबीनार्स

   

संपर्क cyberedutech@gmail.com, Tel - 9272 743 212, 9423 807 307, 02143 255146