Parents'/Teachers'/Schools' Feedbacks

 

*** पारनेर पब्लीक स्कूलचे शिष्यवृत्ती परीक्षेतील सुयश ***

*** Feedbacks about CD/Website resources (2012-13) ***

शिष्यवृत्ती परीक्षा : माईंड मॅप्स व २०१३ च्या प्रश्नपत्रिका - विश्लेषण (माईंडमॅप्स चे १०० टक्के यश)

....Special Story of empowered parenting .... (सबल पालकत्वाची विशेष कथा) ....

---७ वी स्कॉलरशिप २०१२ - कल्याण, जि. ठाणे येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सुयश---